Door de toenemende wet- en regelgeving komt er steeds meer kijken bij het in dienst hebben van werknemers. En of het nu gaat om fulltime krachten of weekendhulpen, als werkgever wilt u dat de salarisberekening van uw werknemers nauwgezet gebeurt en voldoet aan de fiscale spelregels.
Wij verzorgen de gehele salarisadministratie, dat wil zeggen het maandelijks opmaken van de salarisstroken, het indienen van de loonaangifte en het aanleveren van de salarisgegevens aan het bedrijfstakpensioenfonds.
Ook adviseren we u bij alle aspecten rondom het werkgeverschap, zoals de (administratieve) verplichtingen van de werkgever, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, toepassing van de cao, verzuimverzekering, premiekortingen en afdrachtverminderingen.